Prepojenie VITESSE a STRAIL

Lubomír Vít

Obchodná spoločnosť  VITESSE, založená v roku 1990 v Hradci Králové, je od roku 1992 výhradným zástupcom nemeckého výrobcu systémov STRAIL pre Českú a Slovenskú republiku. Do dnešného dňa spoločnosť  VITESSE postupne dodala montážnym a stavebným firmám systém STRAIL pre viac ako 2 500 železničných prejazdov v Čechách a vyše 800 na Slovensku. Mimoriadne úspechy spoločnosti, na ktorých má kľúčovú zásluhu osobnosť spoluzakladateľa a priekopníka celogumených železničných priecestí, Ing. Lubomíra Víta, viedli v roku 2017 k rozšíreniu výhradného zastúpenia systémov STRAIL pre Ruskú federáciu.

Vedení princípom „ĽAHKO, RÝCHLO a SPOĽAHLIVO“ sú spolupracovníci spoločnosti VITESSE kedykoľvek pripravení poskytnúť klientom informácie, konzultácie, návrhy a ponuky. Dodávky systému STRAIL ďalej podporujú bezplatným zaškolením montážnych čiat, dozorom nad montážou, dohodnutím kvalifikovaného dozoru výrobcu pre zložité prejazdy, ale aj vypracovaním projektov pre nové prejazdy, ako aj pre pjednoduchézámeny priecestných konštrukcií.

 

Obchodný názov STRAIL

Nemecká spoločnosť Gummiwerke KRAIBURG STRAIL GmbH vyrába priecestné konštrukcie pod obchodným názvom STRAIL už od roku 1973. Postupne sa použitie systému STRAIL rozšírilo aj na nepohyblivú časť výhybky, plochy medzi koľajami, krytie žeriavových dráh, krytie mostových konštrukcií, krytie manipulačných plôch okolo koľají , terminály a pod.

Od roku 1973 do súčasnosti je dodávka viac ako 750.000 systémov STRAIL pre priecestné konštrukcie v 64 krajinách spojená so systematickým vývojom zdrojom obrovského, ničím nenahraditeľného know-how. Práve vďaka nemu môže spoločnosť garantovať celkom mimoriadne záruky trvanlivosti a spoľahlivosti systému STRAIL.