Priecestné systémy
STRAIL

Priecestné systémy STRAIL

STRAIL je riešením pre miesto stretu vozovky a železničných koľají. Prejazdové konštrukcie STRAIL slúžia najčastejšie ako úrovňové spojenie vozovky v mieste priebehu železničných koľají.

Prejazdové konštrukcie STRAIL slúžia najčastejšie ako úrovňové spojenie vozovky v mieste priebehu železničných koľají. Výhodou konštrukcie STRAIL je spoľahlivosť, trvanlivosť aj ekonomická efektívnosť a to aj v prípadoch ťažkých poveternostných podmienok a mimoriadne náročnej cestnej dopravy. Výhodou je jednoduchá a rýchla montáž, ale aj možnosť mimoriadnych montáží pod trolejovým vedením pod napätím bez pomocných zdvíhacích zariadení. Systémy STRAIL sa môžu projektovať a realizovať v závislosti od požadovaných podmienok. Pomôžu riešiť spoľahlivé preklenutie železničných koľají pre všetkých účastníkov dopravy.

MATERIÁL: Vulkanizovaná gumová zmes s použitím recyklovanej gumenej drte z pneumatík vo vnútri panelu.

Výroba je uzavretým kruhom, pretože firma spracuje nielen všetky výrobné nepodarky, ale aj všetky ojazdené priecestné panely. Preto je v kúpnej zmluve ponuka, že v prípade kúpy novej priecestnej konštrukcie, obchodného názvu STRAIL, zabezpečíme odvoz a likvidáciu vyradenej priecestnej konštrukcie.

 

STRAIL

STRAIL

Systém STRAIL je vysoko pevná a trvanlivá konštrukcia vložená do vozovky v mieste kríženia so železnicou. Jej vysoká únosnosť umožňuje prekonať konštrukciu aj ťažkým nákladným vozidlám, kamiónom alebo manipulátorom s kontajnermi.

Zobrazit detaily
innoSTRAIL

innoSTRAIL

Mimoriadne hospodárny systém innoSTRAIL je vysoko pevné a trvalé riešenie na prekonávanie železničných tratí. Je vhodný pre všetky kategórie cestných vozoviek. Jeho použitie je obmedzené počtom vysoko tonážnych aut nákladnej dopravy.

Zobrazit detaily
pontiSTRAIL

pontiSTRAIL

pontiSTRAIL je riešením pre prípady prejazdov zaťažených enormne cestnou nákladnou dopravou.

Zobrazit detaily
pedeSTRAIL

pedeSTRAIL

Bezpečný prechod pre peších pedeSTRAIL vytvára súvislú plochu s minimálnym opotrebovaním. Je vhodný do staničných koľají, zastávok električkovej dopravy, na prekonávanie koľají vo výrobných halách, osobitne pre pešiu prevádzku, pre bicykle, kočíky a invalidné vozíky.

Zobrazit detaily
veloSTRAIL

veloSTRAIL

Systém vhodný pre mestskú, vlečkovú dopravu a teraz často i pre cyklotrasy. Ide o vytvorenie plynulej jazdnej dráhy pri prekonávaní koľaje tým, že preklenieme žliabok pre okolok.

Zobrazit detaily