veloSTRAIL

Popis produktu

veloSTRAIL je originálním řešením výrobní firmy. Vnitřní panel je situován od temene kolejnice k druhé kolejnici. Vytvoření kolejového žlábku se dosahuje tím, že část blízko temena kolejnice je stlačitelná se současnou nízkou trvalou deformaci.  Stlačená část se vrací do původního stavu tak rychle, že při průjezdu vlakové soupravy rychlostí 50 km, dojde k návratu do původního stavu dříve než projede další kolo. Tato vlastnost činí bezpečnou nejen železniční přepravu, ale i bezpečný přesun osob přes kolej.

veloSTRAIL je přejezdová konstrukce složená z celopryžových panelů sepnutých spínacími táhly. Odlišnost od ostatních konstrukcí STRAIL spočívá  ve vnitřních panelech, které nemají předlisován kolejový žlábek. VeloSTRAIL je použitelný pro všechny typy kolejnic a pražců v jakékoliv jejich kombinaci. Vyžaduje rozdělení pražců 600 mm. Při dodržení podmínek přepravy železničního spodku je montáž a demontáž nenáročná a poměrně rychlá. Povrchová vrstva panelu zabraňuje sklouznutí i při ledové námraze, a přitom koeficient tření zaručuje stejnou brzdnou dráhu jako živičná vozovka.

VeloSTRAIL je výhodný pro příměstský provoz, výrobní haly, tramvajovou síť i vlečky, protože usnadňuje překonání přejezdové konstrukce zvláště jízdním kolům, kočárkům, malým dětem, invalidním vozíkům, zvedacím zařízením s malými průměry kol apod.

Technická data

 MODUL VNITŘNÍCH PANELŮ 600 mm a 1200 mm

VNĚJŠÍCH PANELŮ 1200 mm

 HMOTNOST VNITŘNÍHO PANELU cca 120 kg až 150 kg

 HMOTNOST VNĚJŠÍHO PANELU cca 90 kg

 HMOTNOST VYMĚNITELNÉ ČÁSTI cca 7 kg

Galerie