pontiSTRAIL

Popis produktu

Pro případy přejezdů s obzvláště těžkou nákladní dopravou byl vyvinut systém pontiSTRAIL.

Dodává se v modulu 600 mm, vně 1.200 mm. Vnitřní panely jsou shodné s konstrukcí STRAIL, vnější panely rozšířeny na 900 mm vyžadují samostatnou závěrnou zídku. K dosažení mimořádné únosnosti jsou vnější panely uloženy na hliníkových nosičích.

pontiSTRAIL umožňuje přístupnější širší plochy vně koleje pro práci čistících a podbíjecích strojů. Pro uložení vnějšího panelu je nutno použít závěrnou zídku speciálně konstruovanou pro tento typ přejezdu. Větší vzdálenost závěrné zídky od kolejnice zaručuje méně otřesů a také větší stabilitu betonového lože. Vnější panely pontiSTRAIL jsou „podepřený“ hliníkovými svařenci, které jako nosiče umožní přejezd i těžkotonážních nákladů. Hospodárnější  je také demontáž a opětovná montáž při údržbě trati. Tato činnost nevyžaduje pomocných strojů. Větší vzdálenost závěrné zídky od temene kolejnice umožní, v případech převýšení koleje, zabudovat  konstrukci s plynulejším přejezdem vozovky.

Technická data

 MODUL VNITŘNÍCH PANELŮ 600 mm a 1200 mm

VNĚJŠÍCH PANELŮ 1200 mm

 NOSIČ HLINÍKOVÝ SVAŘENEC

 HMOTNOST VNITŘNÍHO PANELU cca 150 kg

 HMOTNOST VNĚJŠÍHO PANELU cca 100 kg

Galerie