innoSTRAIL 2019

Popis produktu

Dlouhý, široký a…. pevnější!

V roce 2019 přichází společnost STRAIL na český trh s novinkou v podobě inovovaného provedení přejezdové konstrukce innoSTRAIL.

Vyhodnocení dlouhodobých údajů z instalací po celém světě a náročné zátěžové testy vytvořily základ pro další technická zlepšení zvyšující únosnost, trvanlivost a využitelnost této cenově atraktivní přejezdové konstrukce.

V první řadě dochází ke změně délky vnitřních panelů na 1200 mm. K tomuto vylepšení přistoupil výrobce na základě skvělých zkušeností s únosností dlouhých panelů v přejezdových konstrukcích STRAIL a pontiSTRAIL

Druhým zlepšením této přejezdové konstrukce je rozšíření vnějšího panelu na šířku 911 mm od hlavy kolejnice. Tímto STRAIL reaguje na nový drážní předpis: „Železniční přejezdy, zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí č. 15497/2017 – SŽDC – GŘ – O13“, který je od roku 2017 závazný i pro méně frekventované železniční přejezdy na vedlejších a polních komunikacích.