Propojení VITESSE a STRAIL

Lubomír VítObchodní společnost VITESSE, založená v roce 1990 v Hradci Králové, je od roku 1992 výhradním zástupcem německého výrobce systémů STRAIL pro Českou a Slovenskou republiku. Do dnešního dne společnost VITESSE postupně dodala montážním a stavebním firmám systémy STRAIL pro více jak 2,5 tisíce železničních přejezdů v Čechách a přes 800 na Slovensku. Mimořádné úspěchy společnosti, na nichž má klíčovou zásluhu osobnost spoluzakladatele a průkopníka celogumových železničních přejezdů, Ing. Lubomíra Víta, vedly v roce 2017 k rozšíření výhradního zastoupení systémů STRAIL na Ruskou federaci.

Vedeni principem „SNADNO, RYCHLE a SPOLEHLIVĚ“ jsou spolupracovníci společnosti VITESSE kdykoliv připraveni poskytnout klientům informace, konzultace, návrhy a nabídky. Dodávky systému STRAIL dále podporují bezplatným zaškolením montážních čet, dozorem nad montáží, sjednáním kvalifikovaného dozoru výrobce pro složité přejezdy ale i vypracováním projektů jak pro nové přejezdy, tak pro prosté záměny přejezdových konstrukcí.

Obchodní název STRAIL

Německá společnost Gummiwerk KRAIBURG STRAIL GmbH vyrábí přejezdové konstrukce pod obchodním názvem STRAIL již od roku 1973.  Postupně se užití systému STRAIL rozšířilo i na nepohyblivou část výhybky, plochy mezi kolejemi (Intervia), krytí jeřábových drah, krytí mostových konstrukcí, krytí manipulačních ploch kolem kolejí, terminály apod.

Od roku 1973 do současnosti je dodávka více jak 750.000 systémů STRAIL pro přejezdové konstrukce v 64 zemích spojená se systematickým vývojem zdrojem obrovského, ničím nenahraditelného know-know. Právě díky němu může společnost garantovat zcela mimořádné záruky trvanlivosti a spolehlivosti systému STRAIL.